1. Các bạn KHÔNG: Đăng tin sai CHUYÊN MỤC - Đăng tin trùng CHỦ ĐỀ - Đăng tin trùng NỘI DUNG - Đăng nhiều tin GIỐNG NHAU ở các mục khác nhau. Xin cảm ơn!
  Dismiss Notice

admin's Recent Activity

 1. admin đã đăng chủ đề mới.

   iPhone giảm giá tụt dốc không phanh sau Tết!

  Dân trí › Sức mạnh số › Thị trường công nghệ › Thứ bảy, 21/04/2018 - 08:15 iPhone giảm giá tụt dốc không phanh sau Tết! Chia...

  d0d2f3571167840bca6559d69a739023.png d0d2f3571167840bca6559d69a739023.jpeg d0d2f3571167840bca6559d69a739023.jpeg d0d2f3571167840bca6559d69a739023.jpeg d0d2f3571167840bca6559d69a739023.jpeg

  Diễn đàn: Tin trong nước

  21/4/18 lúc 18:42
 2. admin đã đăng chủ đề mới.

   Wacom mở store đầu tiên tại Đông Nam Á ở Việt Nam

  Dân trí › Sức mạnh số › Thứ sáu, 20/04/2018 - 10:20 Wacom mở store đầu tiên tại Đông Nam Á ở Việt Nam Chia sẻ [ATTACH] Dân trí...

  eb08765b112fa9e22e222da5a111ab50.png eb08765b112fa9e22e222da5a111ab50.jpeg eb08765b112fa9e22e222da5a111ab50.jpeg

  Diễn đàn: Tin trong nước

  21/4/18 lúc 18:42
 3. admin đã đăng chủ đề mới.

   Loạt đồ công nghệ giảm giá đáng chú ý tháng 4/2018

  Dân trí › Sức mạnh số › Thứ năm, 19/04/2018 - 15:19 Loạt đồ công nghệ giảm giá đáng chú ý tháng 4/2018 Chia sẻ [ATTACH] Dân trí...

  3718be2228a40d23caf0400dfbacd6a0.png 3718be2228a40d23caf0400dfbacd6a0.jpeg 3718be2228a40d23caf0400dfbacd6a0.jpeg 3718be2228a40d23caf0400dfbacd6a0.jpeg 3718be2228a40d23caf0400dfbacd6a0.jpeg 3718be2228a40d23caf0400dfbacd6a0.jpeg

  Diễn đàn: Tin trong nước

  21/4/18 lúc 18:42
 4. admin đã đăng chủ đề mới.

   N-TEK Distribution được ủy quyền trở thành nhà phân phối của Extreme Networks tại Việt Nam

  Dân trí › Sức mạnh số › Thị trường công nghệ › Thứ năm, 19/04/2018 - 14:37 N-TEK Distribution được ủy quyền trở thành nhà...

  074f3c190c570f34a07ac1ad3e203b6a.png 074f3c190c570f34a07ac1ad3e203b6a.jpeg 074f3c190c570f34a07ac1ad3e203b6a.jpeg 074f3c190c570f34a07ac1ad3e203b6a.jpeg 074f3c190c570f34a07ac1ad3e203b6a.jpeg 074f3c190c570f34a07ac1ad3e203b6a.jpeg

  Diễn đàn: Tin trong nước

  21/4/18 lúc 18:42
 5. admin đã đăng chủ đề mới.

   Ra mắt nền tảng quản lý, bán hàng đa kênh đầu tiên tại Việt Nam

  Dân trí › Sức mạnh số › Thị trường công nghệ › Thứ tư, 18/04/2018 - 13:33 Ra mắt nền tảng quản lý, bán hàng đa kênh đầu tiên...

  dd026bd0e2f7686ed884d0bcebcc0e3e.png dd026bd0e2f7686ed884d0bcebcc0e3e.jpeg dd026bd0e2f7686ed884d0bcebcc0e3e.jpeg

  Diễn đàn: Tin trong nước

  21/4/18 lúc 18:42
 6. admin đã đăng chủ đề mới.

   Trên tay Nokia 7 Plus - smartphone tràn viền đầu tiên của Nokia

  Dân trí › Sức mạnh số › Thứ năm, 19/04/2018 - 07:12 Trên tay Nokia 7 Plus - smartphone tràn viền đầu tiên của Nokia Chia sẻ...

  9994262f166dc50b9239f29040ffaaf2.png 9994262f166dc50b9239f29040ffaaf2.jpeg 9994262f166dc50b9239f29040ffaaf2.jpeg 9994262f166dc50b9239f29040ffaaf2.jpeg 9994262f166dc50b9239f29040ffaaf2.jpeg 9994262f166dc50b9239f29040ffaaf2.jpeg 9994262f166dc50b9239f29040ffaaf2.jpeg 9994262f166dc50b9239f29040ffaaf2.jpeg 9994262f166dc50b9239f29040ffaaf2.jpeg 9994262f166dc50b9239f29040ffaaf2.jpeg 9994262f166dc50b9239f29040ffaaf2.jpeg 9994262f166dc50b9239f29040ffaaf2.jpeg 9994262f166dc50b9239f29040ffaaf2.jpeg 9994262f166dc50b9239f29040ffaaf2.jpeg

  Diễn đàn: Điện thoại di động

  21/4/18 lúc 18:39
 7. admin đã đăng chủ đề mới.

   Smartphone tràn viền đầu tiên của Nokia về Việt Nam giá 8,9 triệu đồng

  Dân trí › Sức mạnh số › Thứ tư, 18/04/2018 - 21:32 Smartphone tràn viền đầu tiên của Nokia về Việt Nam giá 8,9 triệu đồng Chia...

  e2a1e2dbb8c67a7278383baeb6ce7fa5.png e2a1e2dbb8c67a7278383baeb6ce7fa5.jpeg e2a1e2dbb8c67a7278383baeb6ce7fa5.jpeg e2a1e2dbb8c67a7278383baeb6ce7fa5.jpeg e2a1e2dbb8c67a7278383baeb6ce7fa5.jpeg e2a1e2dbb8c67a7278383baeb6ce7fa5.jpeg e2a1e2dbb8c67a7278383baeb6ce7fa5.jpeg

  Diễn đàn: Điện thoại di động

  21/4/18 lúc 18:39
 8. admin đã đăng chủ đề mới.

   Samsung Galaxy S9 vượt qua iPhone X trở thành điện thoại đáng mua

  Dân trí › Sức mạnh số › Thứ tư, 18/04/2018 - 14:38 Samsung Galaxy S9 vượt qua iPhone X trở thành điện thoại đáng mua Chia sẻ...

  f8f29c45d06db6c38de8b947ecb57084.png f8f29c45d06db6c38de8b947ecb57084.jpeg f8f29c45d06db6c38de8b947ecb57084.jpeg

  Diễn đàn: Điện thoại di động

  21/4/18 lúc 18:39
 9. admin đã đăng chủ đề mới.

   Apple bán iPhone X lãi gấp 3 các hãng khác

  Dân trí › Sức mạnh số › Thứ tư, 18/04/2018 - 13:37 Apple bán iPhone X lãi gấp 3 các hãng khác Chia sẻ [ATTACH] Dân trí Có mức...

  dc8afa1432096e6fa74f9f0b9f3d239c.png dc8afa1432096e6fa74f9f0b9f3d239c.jpeg

  Diễn đàn: Điện thoại di động

  21/4/18 lúc 18:39
 10. admin đã đăng chủ đề mới.

   Cảnh giác cao với cuộc gọi lừa đảo tiền tỉ diễn biến khôn lường

  Dân trí › Sức mạnh số › Thứ tư, 18/04/2018 - 07:20 Cảnh giác cao với cuộc gọi lừa đảo tiền tỉ diễn biến khôn lường Chia sẻ...

  b4f6aa4f6ac3d44919167d0cb268de18.png b4f6aa4f6ac3d44919167d0cb268de18.jpeg

  Diễn đàn: Điện thoại di động

  21/4/18 lúc 18:39
 11. admin đã đăng chủ đề mới.

   iPhone giảm giá tụt dốc không phanh sau Tết!

  Dân trí › Sức mạnh số › Thị trường công nghệ › Thứ bảy, 21/04/2018 - 08:15 iPhone giảm giá tụt dốc không phanh sau Tết! Chia...

  0ac06ff88c32e1b7e1d7fbf6d93c809e.png 0ac06ff88c32e1b7e1d7fbf6d93c809e.jpeg 0ac06ff88c32e1b7e1d7fbf6d93c809e.jpeg 0ac06ff88c32e1b7e1d7fbf6d93c809e.jpeg 0ac06ff88c32e1b7e1d7fbf6d93c809e.jpeg

  Diễn đàn: Tin trong nước

  21/4/18 lúc 18:24
 12. admin đã đăng chủ đề mới.

   Wacom mở store đầu tiên tại Đông Nam Á ở Việt Nam

  Dân trí › Sức mạnh số › Thứ sáu, 20/04/2018 - 10:20 Wacom mở store đầu tiên tại Đông Nam Á ở Việt Nam Chia sẻ [ATTACH] Dân trí...

  625c8233988be4659995e82783b22717.png 625c8233988be4659995e82783b22717.jpeg 625c8233988be4659995e82783b22717.jpeg

  Diễn đàn: Tin trong nước

  21/4/18 lúc 18:24
 13. admin đã đăng chủ đề mới.

   Loạt đồ công nghệ giảm giá đáng chú ý tháng 4/2018

  Dân trí › Sức mạnh số › Thứ năm, 19/04/2018 - 15:19 Loạt đồ công nghệ giảm giá đáng chú ý tháng 4/2018 Chia sẻ [ATTACH] Dân trí...

  9158668961e7400764a3264ad77edad8.png 9158668961e7400764a3264ad77edad8.jpeg 9158668961e7400764a3264ad77edad8.jpeg 9158668961e7400764a3264ad77edad8.jpeg 9158668961e7400764a3264ad77edad8.jpeg 9158668961e7400764a3264ad77edad8.jpeg

  Diễn đàn: Tin trong nước

  21/4/18 lúc 18:24
 14. admin đã đăng chủ đề mới.

   N-TEK Distribution được ủy quyền trở thành nhà phân phối của Extreme Networks tại Việt Nam

  Dân trí › Sức mạnh số › Thị trường công nghệ › Thứ năm, 19/04/2018 - 14:37 N-TEK Distribution được ủy quyền trở thành nhà...

  87b7644e8c13062a6c2a9c70336ec519.png 87b7644e8c13062a6c2a9c70336ec519.jpeg 87b7644e8c13062a6c2a9c70336ec519.jpeg 87b7644e8c13062a6c2a9c70336ec519.jpeg 87b7644e8c13062a6c2a9c70336ec519.jpeg 87b7644e8c13062a6c2a9c70336ec519.jpeg

  Diễn đàn: Tin trong nước

  21/4/18 lúc 18:24
 15. admin đã đăng chủ đề mới.

   Ra mắt nền tảng quản lý, bán hàng đa kênh đầu tiên tại Việt Nam

  Dân trí › Sức mạnh số › Thị trường công nghệ › Thứ tư, 18/04/2018 - 13:33 Ra mắt nền tảng quản lý, bán hàng đa kênh đầu tiên...

  d310eddea81f19a3498268ed89b98094.png d310eddea81f19a3498268ed89b98094.jpeg d310eddea81f19a3498268ed89b98094.jpeg

  Diễn đàn: Tin trong nước

  21/4/18 lúc 18:24